Shir Khan - Kunstwerk Details

Shir Khan - Svetlana Schneider (Raumsituation (c)fotolia.de, (c)artfolio.de)Beschreibung

Shir Khan, Ölgemälde, 40 x 50 cm, 2015.